بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0
محتوای تزریق پلاسیک
2

قالب تزریق پلاستیک چیست؟

طراح قالب تزریق پلاستيك شغلی پردرآمد است كه در مهارت خانه فراخواهید گرفت. این شغل در حوزه مكانيك مي باشد و شايستگي هايي از قبيل تحليل ساختمان عمومي قالب و روش هاي ساخت انواع قالب را دارا می باشد. همچنین ...