بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0
محتوای کشورهای صنعتی
1

ماشین لرنینگ چیست؟ با چه نرم افزاری می توان از آن استفاده کرد؟

ماشین لرنینگ یا همان یادگیری ماشینی (ML) ترجمه عبارت انگلیسی Machine learning می باشد. این علم مطالعه علمی الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده‌ی سیستم‌های کامپیوتری می باشد که به‌جای استفاده از دستورالعمل‌های واضح، از الگوها و استنباط برای انجام وظایف ...