0
محتوای پایتون
1

ماشین لرنینگ چیست؟ با چه نرم افزاری می توان از آن استفاده کرد؟

ماشین لرنینگ یا همان یادگیری ماشینی (ML) ترجمه عبارت انگلیسی Machine learning می باشد. این علم مطالعه علمی الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده‌ی سیستم‌های کامپیوتری می باشد که به‌جای استفاده از دستورالعمل‌های واضح، از الگوها و استنباط برای انجام وظایف ...