بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0
محتوای آلگوریتم ژنتیک
6

GA آلگوریتم ژنتیک چیست؟

Genetic Algorithm (GA) آلگوریتم ژنتیک روشی برای بهینه سازی مسائل خطی و غیر خطی می باشد. آلگوریتم ژنتیک بر اساس اصل تکامل طراحی شده است. بدین منظور که اعدادی که احتمالا جوابهای مسئله می باشند در تعیین جوابهای بعدی تاثیرگذارند ...