بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0

ثبت نام آموزشگاه های فنی و حرفه ای

این فرم برای ثبت نام آموزشگاه های فنی و حرفه ای جهت معرفی دوره های آموزشی حضوری خود در سامانه مهارت خانه میباشد که میبایست توسط مدیر آموزشگاه فرم زیر ارسال شود.
لطفا قبل از تکمیل فرم به چند نکته دقت نمایید:
1. تمامیه اطلاعات ارسال شده توسط آموزشگاه، نزد مهارت خانه امانت میباشد.

2. لطفا قرارداد زیر را پرینت نمایید و پس از خواندن قرارداد و امضاء و مهر مدیر آموزشگاه، در فرم زیر آپلود نمایید.

قرارداد آموزشگاه های مهارت خانه

3. عکس سلفی مدیر آموزشگاه میبایست همراه با قرارداد و کارت ملی وی به صورت زیر گرفته شود و تصویر کاملا واضح باشد.

تصویر سلفی مدیران آموزشگاه ها در مهارت خانه

4. پس از پر کردن فرم، جهت تکمیل دوره ها با شما تماس خواهیم گرفت
لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید و سپس دکمه ارسال را بزنید

 • لطفا کد ملی خود را فقط با اعداد انگلیسی وارد کرده و از نوشتن خط تیره خودداری نمایید.
 • لطفا شماره ای که با آن در واتساپ هستید را وارد نمایید.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
  لطفا پروانه آموزشگاه را به صورت واضح آپلود نمایید. بدیهی است اطلاعات ارسال شده نزد مهارت خانه امانت میماند.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
  لطفا قرارداد مهارت خانه را از قسمت فوق دانلود نمایید و پس از خواندن متن قرار داد و امضاء توسط مدیر آموزشگاه و مهر آموزشگاه، قرارداد را بارگذاری نمایید.
 • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
  لطفا مطابق دستور ذکرشده، عکس سلفی مدیر آموزشگاه را ارسال نمایید.
 • 10 + 4 =