بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0

فرم معرفی هنرجو به آزمون فنی حرفه ای

  • لطفا کد ملی خود را فقط با اعداد انگلیسی وارد کرده و از نوشتن خط تیره خودداری نمایید.
  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
  • Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 5 MB.
  • 1. مهارت خانه تنها یک مرتبه، هنرجو خود را به آزمون فنی حرفه ای معرفی می نماید و در صورت معرفی برای مراتب دیگر، نیاز به هزینه مجدد می باشد.
    2. من هنرجو آمادگی خود را برای آزمون فنی حرفه ای، مطابق با سرفصل های مشخص شده سازمان فنی حرفه ای، اعلام می دارم و مسئولیت عدم قبولی در آزمون، برعهده خودم می باشد.
    3. زمان و مکان آزمون، دقیق مشخص نمی باشد و توسط مهارت خانه به هنرجو اعلام می گردد.

  • 7 + 1 =