بزودی دوره های مجازی همراه با مدرک فنی حرفه ای و دوره های حضوری بیشتر در شهرهای جدید(منتظرمان باشید)
0
محتوای فنی و حرفه ای
6

GA آلگوریتم ژنتیک چیست؟

Genetic Algorithm (GA) آلگوریتم ژنتیک روشی برای بهینه سازی مسائل خطی و غیر خطی می باشد. آلگوریتم ژنتیک بر اساس اصل تکامل طراحی شده است. بدین منظور که اعدادی که احتمالا جوابهای مسئله می باشند در تعیین جوابهای بعدی تاثیرگذارند ...
photo_2018-11-20_23-13-55-2

انواع مدارک فنی و حرفه ای

مدارک فنی و حرفه ای شامل سه دسته کلی میشود مدرک رسمی (صادره از سازمان) مدرک مورد تایید (صادره از آموزشگاه) گواهی حضور در همایش (صادره از آموزشگاه) مدرک رسمی فنی و حرفه ای هنرجو پس از گذراندن دوره آموزشی ...