0
بازار فارکس Forex

بازار فارکس Forex چیست؟

بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس Forex می باشد که روزانه میلیاردها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی شبانه روز این بازار بزرگ مالی را رصد می کنند. با گستره روز افزون در تنوع ...
photo_2018-11-20_23-13-55-2

انواع مدارک فنی و حرفه ای

مدارک فنی و حرفه ای شامل سه دسته کلی میشود مدرک رسمی (صادره از سازمان) مدرک مورد تایید (صادره از آموزشگاه) گواهی حضور در همایش (صادره از آموزشگاه) مدرک رسمی فنی و حرفه ای هنرجو پس از گذراندن دوره آموزشی ...